Opdateret 27. juli 2020

Kære kunder og samarbejdspartnere til Fogtmann Logistik A/S
Til jeres information kører vi hos Fogtmann Logistik vores aktiviteter på uændret niveau. Vi er, som det forventes af en BRC certificeret fødevare distributør, fuldt funktionsdygtige i hele vores værdikæde, og hele vores drift kører på vanlig vis – det er vi forpligtet til. Vi har, i forlængelse af sundheds myndighedernes opfordring til at reducere hastigheden af coronavirussens udbredelse, valgt fortsat at fokusere på, at alle vores samarbejdspartnere og egne chauffører har fået klare instrukser, omkring de forholdsregler vi skal tage i denne situation – dette følger vi tæt og tilpasser løbende til situationen og til de offentlige anvisninger. Vi vil gøre alt hvad der står i vores magt, for at hjælpe jer og jeres kunder, så der igennem denne fortsat vanskelige situation, vil være fødevare nok til forbrugerne – og dette med en sikker værdikæde.

Men venlig hilsen
Fogtmann Logistik A/S

Klaus Fogtmann